Publicacions d'Amics del País

Ressenya de l´Esmorzar amb Marcel Coderch

El passat 15 de juny organitzàrem el tercer Esmorzar BB del 2007, on comptàrem amb en Marcel Coderch, vice-president de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, com a ponent.

Marcel Coderch també és secretari de l'Associació per l'Estudi dels recursos energètics (AEREN), membre d'un grup de discussió estatal sobre el futur de l'energia nuclear i analista en temes geopolítics pel Real Instituto Elcano. Durant 15 anys en Marcel Coderch ha treballat en la indústria dels media i del 97 al 2000 ha estat el director d'Auna-Retevision. Al mateix 2000 ja era part del grup fundador de Tech Foundries, empresa que desenvolupa serveis de TV digital.

En la trobada del passat divendres 15 de juny, en Marcel Coderch ens va fer una breu introducció al sector de les telecomunicacions. Ens va explicar que la distribució del sector es dividia de la següent forma: la telefonia fixa s'emportava un 28%, la telefonia mòbil un 43%, internet un 8% i els serveis audiovisuals un 15%.

En el sector de la telefonia mòbil, la quota de mercat amb dades del 2006 es repartia amb un 56.9% per Telefònica, un 18,2% per Vodafone, un 11,3% pel Grup France Telecom i un 4,4% del Grup Ono.

En quant a la penetració de la banda ampla, cal esmentar que mentre a Espanya ens situem amb una mitjana de 15 línees per cada 100 habitants, Europa amb 15,7 no està tan allunyada de la nostra realitat. Pel que fa a la penetració a les llars, tenim un 25% front al 28% europeu. L'ADSL segueix essent molt més majoritari que el cable, malgrat cal destacar que el cable està més present al sector residencial que no pas a l'empresarial.

El mercat d'ADSL segueix tenint en Telefònica el proveïdor majoritari, amb una quota del 76%, mentre Orange i Ya.com assoleixen cadascun un 8% i un 5% respectivament.

El mercat de telefonia mòbil sens dubte és el que està experimentant un creixement més important, del qual el gruix de facturació segueix essent la veu. Tot i això, si ens comparem amb la resta de països de la OCDE, els nostres preus, conjuntament amb els d'Àustria segueixen sent molt elevats, senyal que pot ser indicativa d'una manca de competitivitat.

Un tema que avui en dia està en debat és la relació distància-velocitat. El fil de coure està arribant als seus límits, i amb les distàncies actuals no ens queda més remei que donar un salt qualitatiu i substituir progressivament el fil de coure per la fibra òptica.

El problema que se'ns planteja actualment és que l'únic que vol fer inversió en xarxes de nova generació és Telefònica, però no està disposat a obrir-les a altres operadors. Això implicaria un retorn a la situació de monopoli. En situació de monopoli natural, es maneguen tres solucions o vies habituals: convertir-lo en un monopoli públic, acceptar un monopoli privat, o regular per tal d'impedir el funcionament normal (e ineficient o en contra de la competència) del mercat. Venint de la primera opció, en l'actualitat ens trobem en la tercera i depèn com evolucioni la qüestió, tot sembla indicar que podem acabar en la segona.

En el debat posterior amb els associats diversos temes sortiren a la palestra: des de la necessitat o conveniència d'una separació funcional a Telefònica, passant pel debat ideològic sobre l'adequació o no de la regulació front una situació de monopoli natural, arribant a la discussió de si és preferible assolir 8 MB/seg a tot el territori o prioritzar la rapidesa i capacitat en alguns punts concrets com les grans ciutats.

Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.  
Política de cookies +